O nás

Spoločnosť FLcon, s.r.o., ktorá pôsobí na slovenskom a českom trhu, sa opiera o dlhoročné skúsenosti svojich pracovníkov, nadväzujúcich na štandardné pracovné vzťahy s významnými svetovými finančnými partnermi.

Vďaka bohatým skúsenostiam a alternatívnym koncepciám predbieha táto spoločnosť bežné ponuky a stáva sa tak kvalifikovaným partnerom zameraným na budúcnosť a úspech každého klienta, plne zohľadňujúc jeho individuálnosť.

Naša spoločnosť úzko spolupracuje s významnými partnermi a subjektmi, pôsobiacimi na slovenskom trhu. Prostredníctvom viacerých špecialistov vytvárame na základe informácií o potrebách a želaniach klienta projekt efektívneho riešenia. V úzkej a citlivej spolupráci s klientom potom tento projekt úspešne realizujeme.

Profesionálna spolupráca spravidla prechádza do celoživotného finančného a marketingového servisu, pri ktorom sa z obchodného vzťahu nezriedka stáva priateľstvo.

Úspech a spokojnosť nášho klienta je naším víťazstvom.

Čo robíme?

Každý človek sa čas od času dostane do finančne nevyváženej situácie a potrebuje peňažné prostriedky. Tie sa dajú požičať nevýhodne a s rizikom, alebo výhodne s rizikom minimálnym - to platí rovnako pre zarábanie, zhodnocovanie alebo investovanie.

Súčasná doba hektických a závratných zmien zvyšuje nároky na vlastnú orientáciu v problematike. Podľa nášho názoru je lepšie o peniazoch sa hodinku porozprávať so skúseným a kompetentným odborníkom vo financiách, než na vzniknutú a nedobrovoľnú stratu niekoľko rokov pracovať.

Klientovi poskytujeme komplexný projekt finančného zabezpečenia. Funguje to podobne ako na cestách. Čím dlhšia a náročnejšia cesta, tým spoľahlivejší a bezpečnejší dopravný prostriedok budeme potrebovať. Behom dlhej cesty môže vzniknúť komplikácia, pri ktorej veľmi oceníme kvalitný a rýchly servis.

V živote sa stále nachádzame na takejto ceste za svojimi snami, želaniami a cieľmi a často nie sami, ale so svojimi blízkymi, na ktorých nám záleží a ktorí nám veria. To všetko nás zaväzuje a kladie na nás zodpovednosť. Preto je naša filozofia založená na myšlienke celoživotného partnerstva.

Odborným a kvalitným rozborom situácie spoločne s klientom riešime otázky, ako zabezpečiť životný štandard, ako získať a skvalitniť bývanie, alebo jednu z najpálčivejších otázok dnešnej doby – dôstojný a uspokojivý dôchodok.